TEAM

Od 2002 roku tworzymy jedną z większych pracowni projektowych w Polsce. Operujemy na terenie całego kraju, choć większość realizacji znajduje się w Warszawie i okolicach. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków mieszkalnych w zabudowie śródmiejskiej oraz dużych zespołów urbanistycznych. Realizujemy projekty zagospodarowania terenu wraz z sieciami, drogami i infrastrukturą techniczną, doradzamy i przeprowadzamy analizy (due diligence) dla nowych lokalizacji. W zasięgu naszych kompetencji jest przygotowanie i doprowadzenie do końca procesu inwestycyjnego. Do dziś wykonaliśmy projekty o łącznej powierzchni użytkowej 700 000 m2. Doświadczenie zawodowe zdobyte przed laty przy projektach Sądu Najwyższego i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie pozwala nam wykonywać nawet najbardziej skomplikowane zadania jak renowacje zabytków, hale, dworce, sądy czy obiekty sportowe.

Cieszymy się zaufaniem licznej grupy klientów polskich i zagranicznych co zwykle owocuje długoletnią współpracą.

Zatrudniamy blisko 20 architektów, których sami szkolimy, przekazując im wysokie standardy zawodowe i etyczne obowiązujące w pracowni. Na stałe współpracujemy też z liczną grupą projektantów instalacji, konstruktorów, drogowców czy technologów.

Firma od początku inwestuje w innowacyjne technologie, które przy wsparciu finansowym dwóch programów unijnych o wartości ponad 1 500 000 zł. pozwoliło zbudować nowoczesną pracownię wyposażoną w profesjonalne stacje robocze, wielkoformatowe plotery, oprogramowanie i drukarki 3D. Od 2006 roku pracujemy wyłącznie na oprogramowaniu Archicad, utrzymując projekt w formacie trójwymiarowym począwszy od fazy koncepcji, a na nadzorze autorskim kończąc. Pozwala to w pełni kontrolować zadanie we wszystkich branżach i na każdym etapie oraz stwarza podstawy do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań z zakresu BIM (modelowania informacji o budynku).

Ciągły rozwój, inwestycje, wypracowane schematy organizacyjne i długa praktyka gwarantują, że kolejne realizacje będą na coraz wyższym poziomie merytorycznym i artystycznym.

Since 2002 KAPS Architekci has been present on the market as one of the larger design studios in Poland. We are active throughout the country, although most of our projects are realized in Warsaw and thereabouts. We specialize in designing residential buildings in inner city areas, as well as large urban complexes.

KAPS runs projects for land development planning together with communication, media and infrastructure. We also advise on and carry out due diligence for new locations. Our competencies cover the preparation and completion of the investment process. So far, KAPS has realized projects with a joint usable space of 700,000 sqm.

Experience gained years ago with projects such as the Supreme Court building in Warsaw and the Warsaw University Library have allowed us to carry out even the most complicated tasks such as the renovation of listed buildings, halls, train stations, court buildings and sports complexes.

We have gained the trust of a large number of Polish and foreign clients, which has often led to long- term cooperation.

KAPS currently employs some 20 architects. We train our employees ourselves, thus passing down the high professionalism and work ethic which is obligatory in our studio. We also have long-term working relationships with a large group of installation designers, construction engineers, communication experts and technologists.

From the very beginning KAPS has invested in innovative technologies, this together with financial support of more than PLN 1.5 million from two EU grant programs, has allowed us to build a modern design studio with professional work stations, large format plotters and 3D software and printers.

Since 2006 KAPS has worked exclusively on Archicad software. Our projects are realized in a 3D format from the concept phase up until the architect’s project supervision stage. This means that the project is under complete control in all aspects and during every phase. It also creates the basis to introduce modern solutions in the scope of building information modeling (BIM).

Our steady development, investment, refined organizational schemes, and long time experience guarantee that further realizations made by KAPS will continue to reach higher levels in terms of their conceptual and artistic merit.