Rewaloryzacja ulicy Tumskiej w Płocku

 

Konkurs, 2005

Competition, 2005

plansza 1A4 plansza 2A4 plansza 3A4 plansza 4A4 plansza 5A4