Park rozrywki, Kowary

 

 

Specyficzna funkcja planowanych obiektów Parku Edukacji i Rozrywki w Kowarach generuje potrzebę niekonwencjonalnego podejścia do zadania projektowego. Nagromadzenie szeregu atrakcji w jednym miejscu, forma poszczególnych obiektów i ich różnorodność, wymuszają znalezienie wspólnego mianownika dla uzyskania  harmonii i ładu. Metodą okazała się analiza krajobrazu. Wspaniałe wartości przyrodnicze terenu, park, stawy, wyspa i otaczające dolinę góry są elementami z których czerpano wzór. Projekt nie nawiązuje do wspaniałej historycznej architektury miasta, co byłoby ze względu na specyficzny program funkcjonalny niezwykle trudne czy wręcz niemożliwe. Nie próbuje też być dla niej konkurencją.

Poszczególne elementy programowe zostały podporządkowane wydłużonemu kształtowi działki i zostały wpisane w sztucznie uformowane wzniesienia i doliny co pozwoliło ukryć większość kubatur

Budynki pierwszego etapu inwestycji  usytuowane od strony linii kolejowej i parkingu zostały przykryte warstwą roślinności stwarzając wrażenie naturalnego powiązania ze stawem i parkiem. Wpisane weń elementy funkcji edukacyjno rozrywkowych jak planetarium, kino 6D, rollercoaster czy eksperymentatoria, wyrastają z niego w sposób harmonijny.

Obiekt podzielony jest na dwie części rodzajem pasażu – Arkadią, tworząca kręgosłup założenia – przy którym umiejscowiona jest większość atrakcji. Dach jest w pełni wykorzystany na cele rekreacyjne, wzbogacone restauracją i szeregiem obiektów architektury ogrodowej. Jest idealnym miejscem spacerów, odpoczynku i rozrywki wśród starannie zaplanowanych rabatek z roślinnością charakterystyczną dla regionu jak i  innych  części świata, pełniąc przy tym niezwykle cenną rolę edukacyjną.

Stosowane elementy architektoniczne w twórczy sposób czerpią z dziedzictwa architektury światowej, transponując je na współczesny język form, faktur i nastrojów. Efektem tego jest walor poznawczy obiektów takich jak wycinek piramidy Cheopsa z naturalnej wielkości stopniami czy Arkadia w proporcjach kolumn przypominająca egipskie świątynie

Wiele atrakcji nawiązuje do fantastyki naukowej, korzystając z przebogatej skarbnicy literatury i kinematografii science fiction, czego przykładem jest czarny megalit mieszczący rollercoaster, czerpiący wprost z dzieła Stanleya Kubricka 2001: Odyseja kosmiczna, czy srebrna makieta księżyca na kopule planetarium.

Przez Arkadię prowadzi główny ciąg pieszy dla zwiedzających, udostępniający kolejne części kompleksu, mieszczące obiekty terenowe służące edukacji, lecz podane w przystępnej rozrywkowej postaci. Dzieci i młodzież mogą poznawać świat budując wioskę egipską z naturalnych materiałów: gliny i słomy lub  odkrywać tajemnicę skarbów Azteków i Inków we wnętrzu zaaranżowanej piramidy.  W dalszej kolejności czeka ich spotkanie z kulturą Państwa Środka i atrybutami typowymi dla jej kultury: sławnym murem chińskim, zagrodą wiejską i wycinkiem kopi terakotowej armii.

W centralnej strefie układu pasmowego przygotowano atrakcje wyjątkowe. W pomieszczeniach ukrytych w sztucznym wzniesieniu, do którego wchodzi się z muru chińskiego flankowanego przez dwa szklane pylone, usytuowano ekspozycję multimedialną odtwarzającą 7 cudów świata starożytnego i 7 nowożytnego.

Najdalsza część Kompleksu mieści rozrywkę w czystej postaci. Zjeżdżalnie, tory wyścigowe, wartkie sztuczne potoki wzbogacają ofertę, zdecydowanie podnosząc poziom adrenaliny.

Całość Parku spaja podniebny rower, którym podróżując na wysokości 7 metrów, można podziwiać okoliczne krajobrazy, atrakcje kompleksu zagłębiając się w korony drzew.

EN

1 KOW 710 2 KOW 710 3 KOW 710 4 KOW 710 5 KOW 710 6 KOW 710 7 KOW 710