ORNAMENT Zespół biurowy, Szczecin

Zespół biurowy o powierzchni 42 000 m2. Realizowany w trzech etapach. Z pozwoleniem na budowę.

Office park. Useable floors area 42 000 m2. Implemented in three stages. After the building permit.