ORNAMENT Zespół biurowy, Szczecin

Zespół biurowy o powierzchni 42 000 m2. Realizowany w trzech etapach. Po pozwoleniu na budowę.

Office park. Useable floors area 42 000 m2. Implemented in three stages. After the building permit.

P2 ORN 710 3 ORN 7101 ORN 710