Active City, Warszawa

Budynek mieszkalny w Warszawie przy ulicy Instalatorów. PUM 6000 m2. Inwestor: LONGBRIDGE INSTALATORÓW Sp. z o .o. W trakcie realizacji.

Apartment house, Warsaw, Instalatorów str. Useable floor area 6000 m2.  LONGBRIDGE INSTALATORÓW Sp. z o .o. Under construction.

a d e