Konkurs na zagospodarowanie nabrzeża w Mikołajkach – I nagroda

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej zagospodarowania nabrzeża jeziora Mikołajskiego w Mikołajkach – 1 nagroda.

Architekci: Maciej Parysek, Jakub Jasiewicz, Filip Pudło, Natalia Żebrowska

A competition for the development of an architectonic and urban conceptual design of the Mikołajski Lake embankment in Mikolajki – 1st prize

3aa

006UP IO lat02 006UP IO lat03

1

f b e