Port nad Narwią

Rewitalizacja portu rzecznego dla celów rekreacyjnych. 2013

Revitalization of the river port for recreational purposes. 2013

38 42 47 48 49